Procedury organizacji pracy przedszkola w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19