Ramowy rozkład dnia 3 latków

Ramowy rozkład dnia dla grupy 3-latków

 

Godziny

 

Zajęcia dnia

 

 

6:30 – 7:30

Grupa mieszana. Zabawy dowolne, indywidualne lub w małych zespołach, kontakty okolicznościowe wynikające z potrzeb dzieci.

7:30 – 8:30 Stosowanie form grzecznościowych. Zabawy swobodne na dywanie i przy stolikach przy niewielkim udziale nauczyciela.
8:30 – 9:30 Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Czynności porządkowo – gospodarcze. Śniadanie – zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zabiegi higieniczne.
9:30 – 10:30 Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju – realizacja Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.
10:30 – 11:30 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, gry

i zabawy organizowane i inspirowane przez dzieci.

11:30 – 12:30 Czynności porządkowo – gospodarcze. Obiad -  zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zabiegi higieniczne. Odpoczynek, relaksacja, słuchanie bajek.
12:00 – 14:00 Przygotowanie do wypoczynku i snu dzieci. Leżakowanie
12:30 – 13:30 Zabawy ruchowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, taneczne i inne  w sali lub na powietrzu, Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym lub z dzieckiem mającym trudności. Utrwalenie zdobytych wiadomości.
13:30 – 15:00 Czynności porządkowo – gospodarcze. Podwieczorek. Zabawy dowolne zgodnie

z zainteresowaniem dziecka w sali lub na powietrzu.

15:00 – 16:30 Grupa mieszana. Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań. Prace porządkowe w sali, praca indywidualna w zakresie wspomagania dziecka.
close

error: Zawartość chroniona ! Content is protected !!

Informacja dotycząca ciasteczek (ang. Cookies)
Aby kontynuować przeglądanie stron tego serwisu prosimy o akceptację używania plików cookie.
Aby zmienić preferencje używania cookies należy zapoznać się z więcej informacji