Ramowy rozkład dnia 4 latków

Ramowy rozkład dnia dla grupy 4 latków

 

Godziny

 

Zajęcia dnia

 

 

6:30 – 7:30

Grupa mieszana. Zabawy dowolne, indywidualne i w małych zespołach,

kontakty okolicznościowe wynikające z potrzeb dzieci.

7:30 – 8:30

Zabawy swobodne na dywanie i przy stolikach przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.

8:30 – 9:30 Czynności porządkowo – gospodarcze. Śniadanie – zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zabiegi higieniczne.
9:30 – 10:30

Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela według wybranego programu wychowania przedszkolnego wyzwalające aktywność dzieci w różnych strefach rozwoju.

10:30 – 11:30

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, gry i zabawy organizowane i inspirowane przez dzieci.

11:30 – 12:30 Czynności porządkowo – gospodarcze. Obiad-   zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zabiegi higieniczne. Odpoczynek,   relaksacja, słuchanie bajek.
12:30 – 13:30

Zabawy ruchowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, taneczne i inne  w sali lub na powietrzu, Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym lub z dzieckiem mającym trudności.

13:30 – 15:00

Czynności porządkowo – gospodarcze. Podwieczorek. Zabawy dowolne zgodnie z zainteresowaniem dziecka w sali lub na powietrzu.

15:00 – 16:30

Grupa mieszana. Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań. Prace porządkowe w sali, praca indywidualna w zakresie wspomagania dziecka.

close

error: Zawartość chroniona ! Content is protected !!

Informacja dotycząca ciasteczek (ang. Cookies)
Aby kontynuować przeglądanie stron tego serwisu prosimy o akceptację używania plików cookie.
Aby zmienić preferencje używania cookies należy zapoznać się z więcej informacji