Ramowy rozkład dnia 5 i 6 latków

Ramowy rozkład dnia dla grup 5 i 6 latków

Godziny Zajęcia dnia
6.30 – 8.00

Grupa mieszana. Zabawy dowolne, indywidualne i w małych zespołach, kontakty okolicznościowe wynikające z potrzeb dzieci.

8.00 – 9.00

Zabawy swobodne na dywanie i przy stolikach przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.

Śniadanie – zwrócenie wagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zabiegi higieniczne.

9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela według wybranego programu wychowania przedszkolnego

wyzwalające aktywność dzieci w różnych strefach rozwoju.

10.00 – 11.00

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, gry i zabawy organizowane

i inspirowane przez dzieci.

11.00 – 12.00

Czynności samoobsługowe. Zabiegi higieniczne. zabawy według zainteresowań dzieci. Praca korekcyjno – kompensacyjna.

12.00 – 13.00

Obiad. Wdrażanie do czynności higienicznej i porządkowych po zakończeniu posiłku. Odpoczynek, relaksacja, słuchanie

bajek. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym lub z dzieckiem mającym trudności.

13.00 – 13.30 Zajęcia dodatkowe: religia, rytmika.

13.30 – 15.00

Zajęcia plastyki i literatury dziecięcej z projektu pt. „Nasze małe przedszkola”. Podwieczorek.

 15.00–16.30

Grupa mieszana. Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań. Prace porządkowe w sali, praca indywidualna

w zakresie wspomagania dziecka.

close

error: Zawartość chroniona ! Content is protected !!

Informacja dotycząca ciasteczek (ang. Cookies)
Aby kontynuować przeglądanie stron tego serwisu prosimy o akceptację używania plików cookie.
Aby zmienić preferencje używania cookies należy zapoznać się z więcej informacji